HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • The Porcelain Hotel

  The Porcelain Hotel

  Giá: 4.050.000 VND

  Địa chỉ: 48 Mosque Street Singapore 059526 Singapore Chinatown
 • Furama City Centre

  Furama City Centre

  Giá: 6.000.000 VND

  Địa chỉ: 60 Eu Tong Sen Street Singapore 059804 Singapore Chinatown
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B