HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • Bayview

  Bayview

  Giá: 4.430.000 VND

  Địa chỉ: 30 Bencoolen Street 189621 Singapore Douby ghaut
 • YMCA Fort Canning Lodge

  YMCA Fort Canning Lodge

  Giá: 3.660.000 VND

  Địa chỉ: 6 Fort Canning Road 179494 Singapore Douby ghaut
 • Rendezvous

  Rendezvous

  Giá: 5.765.000 VND

  Địa chỉ: 9 Bras Basah Road 189559 Singapore Douby ghaut
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B