HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • Holiday inn express singapore...

  Holiday inn express singapore orchard road

  Giá: 4.670.000 VND

  Địa chỉ: 20 Bideford Road Singapore 229921 Somerset
 • Supreme

  Supreme

  Giá: 3.915.000 VND

  Địa chỉ: 15 Kramat Road Singapore 228750 Singapore Somerset
 • Concorde

  Concorde

  Giá: 5.130.000 VND

  Địa chỉ: 100 Orchard Road Singapore 238840 Singapore Somerset
 • Mandarin Orchard

  Mandarin Orchard

  Giá: 7.210.000 VND

  Địa chỉ: Somerset mrt 333 Orchard Road Singapore 238867 Singapore Somerset
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B