HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
  • four seasons

    four seasons

    Giá: 9.000.000 VND

    Địa chỉ: 500 Weihai Road, Shanghai 200041 China
  • hilton shanghai hotel

    hilton shanghai hotel

    Giá: 4.960.000 VND

    Địa chỉ: No. 250 Hua Shan Road Shanghai 200040
  • sheraton pudong

    sheraton pudong

    Giá: 4.500.000 VND

    Địa chỉ: 38 Pu Jian Road, Shanghai 200127
  • doubletree by hilton shanghai...

    doubletree by hilton shanghai pudong

    Giá: 4.300.000 VND

    Địa chỉ: 889 Yanggao nan road Pudong Shanghai 20012
  • Jc Mandarin

    Jc Mandarin

    Giá: 4.050.000 VND

    Địa chỉ: 1225 West Nanjing Road Shanghai 200040 China
  • courtyard by marriott puxi

    courtyard by marriott puxi

    Giá: 3.950.000 VND

    Địa chỉ: 338 Heng Feng road, shanghai 200070
  • hua ting

    hua ting

    Giá: 2.830.000 VND

    Địa chỉ: 1200 North Cao Xi Road, Xu Hui District, Shanghai 200030 Shanghai China
  • Sunrise on the bund

    Sunrise on the bund

    Giá: 2.670.000 VND

    Địa chỉ: 168 Gao Yang Road Shanghai 200082 China
  • parkview

    parkview

    Giá: 2.530.000 VND

    Địa chỉ: 555 Ding Xiang Road Pudong District Shanghai 200135 China
  • sky rainbow

    sky rainbow

    Giá: 1.470.000 VND

    Địa chỉ: 680 Shui Dian Road, Shanghai 200083 Shanghai China
  • holiday inn pudong nanpu

    holiday inn pudong nanpu

    Giá: 2.830.000 VND

    Địa chỉ: 55 Huan Long Road, Pu Dong District Shanghai 200127 Shanghai China
  • city

    city

    Giá: 2.400.000 VND

    Địa chỉ: 5-7 South Shaanxi Road Shanghai 200020 China
 1 2  
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

  • HG6A
  • HG6B