HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • Grand Hyatt

  Grand Hyatt

  Giá: 14.140.000 VND

  Địa chỉ: 1 Harbour Road Wan Chai Hong Kong Island Hong Kong
 • Wharney Guang Dong

  Wharney Guang Dong

  Giá: 4.600.000 VND

  Địa chỉ: 57-73 Lockhart Road Wan Chai Hong Kong Island Hong Kong
 • Novotel Century

  Novotel Century

  Giá: 7.150.000 VND

  Địa chỉ: 238 Jaffe Road Wanchai Hong Kong Island Hong Kong
 • Harbourview

  Harbourview

  Giá: 7.590.000 VND

  Địa chỉ: 4 Harbour Road Wan Chai Hong Kong Island Hong Kong
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B