HBRG4HBPQ1HBPQ2HBPQ3HBPQ4HBRG5HBRG3HBRG2HBRG1
Khách sạn - Khách sạn nước ngoài
 • galaxy

  galaxy

  Giá: 2.270.000 VND

  Địa chỉ: 888 West Zhong Shan Road, Shanghai 200051 China
 • Jin Jiang pacific

  Jin Jiang pacific

  Giá: 2.230.000 VND

  Địa chỉ: 108 West Nan Jing Road Shanghai 200003 China
 • jing an

  jing an

  Giá: 1.815.000 VND

  Địa chỉ: 370 Hua Shan Road, Jing An District, Shanghai 200040 Shanghai China
 • yun's paradise

  yun's paradise

  Giá: 1.765.000 VND

  Địa chỉ: 789 East Fu Xing Road, Shanghai 200010 China
 • charms

  charms

  Giá: 1.560.000 VND

  Địa chỉ: 619 Jiu Jiang Road Huang Pu District Shanghai 200001 China
 • manhattan bund business

  manhattan bund business

  Giá: 1.805.000 VND

  Địa chỉ: 81-85 Dian Chi Road Shanghai 200002 China
 • astor house

  astor house

  Giá: 2.310.000 VND

  Địa chỉ: 15 Huang Pu Road Shanghai 200001 China
 • shanghai southern airlines pea

  shanghai southern airlines pea

  Giá: 1.650.000 VND

  Địa chỉ: 450 Chen Yang Road Pudong China
 • lihao international

  lihao international

  Giá: 1.700.000 VND

  Địa chỉ: 958 Shixin Road. Pudong China
 • howard johnson hongqiao airpor

  howard johnson hongqiao airpor

  Giá: 1.920.000 VND

  Địa chỉ: 1989 Huaxiang Road Hongqiao China
 • capital airport bejjing

  capital airport bejjing

  Giá: 1.800.000 VND

  Địa chỉ: Beijing Airport West Road Chaoyang District Beijing Airport China
 • citic hotel beijing airport

  citic hotel beijing airport

  Giá: 2.080.000 VND

  Địa chỉ: NO. 9 Xiao Tianzhu Road Capital International Airport Beijing Airport 100621 China
  1 2 3 4 5 6 7   
 
Khách sạn theo quốc gia

Xem thêm ⇓

 • HG6A
 • HG6B