GIFT VOUCHER DU LỊCH HÒA BÌNH VIỆT NAM 2023

 Gift Voucher Du lịch Hòa Bình Việt Nam 2023 do Công ty CP Du lịch Hòa Bình Việt Nam phát hành, được sử dụng tại tất cả các đơn vị trong hệ thống Hòa Bình Group trên toàn quốc, với các điều khoản như sau:

- Voucher được sử dụng cho các dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, spa, các dịch vụ vui chơi giải trí, … tại tất cả các đơn vị thuộc hệ thống Hòa Bình Group trên toàn quốc. 
- Voucher không có giá trị khi bị rách, nát, không còn nguyên vẹn, lớp phủ cào QR Code đã bị cào. 
- Voucher được sử dụng 1 lần, không có giá trị quy đổi thành tiền mặt hay hoàn lại tiền thừa. 
- Khách hàng vui lòng xuất trình voucher cho nhân viên trước khi sử dụng dịch vụ

Gift Voucher Du lịch Hòa Bình Việt Nam 2023 có thời hạn sử dụng đến hết ngày 31/12/2023 và được sử dụng cho các dịch vụ lữ hành, dịch vụ lưu trú, dịch vụ ăn uống, spa, các dịch vụ vui chơi giải trí tại các đơn vị thuộc hệ thống Hòa Bình Group:

1. Công ty Cổ Phần Du Lịch Hòa Bình Việt Nam
2. Công ty Cổ Phần Thương Mại Du Lịch Hòa Giang (Hòa Bình Rạch Giá Resort)
3. Công ty Cổ Phần Hòa Bình Phú Quốc (Hòa Bình Phú Quốc Resort)
4. Công ty Cổ Phần Vận Tải Biển Hòa Bình (Hòa Bình Ship)
5. Công ty Cổ Phần Hòa Bình Hàm Ninh (Khu phức hợp cảng Bãi Vòng –  Phu Quoc Harbour City)

=============================
CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH HÒA BÌNH VIỆT NAM

Địa chỉ: 60 Võ Văn Tần, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp Hồ Chí Minh, Việt Nam
Điện thoại: (+84) 28 730 69 888 / 1800 64 64 68
Fax: (+84) 28 39 304 416
Web: www.peacetour.com.vn
Email: peacetour@hcm.vnn.vn 

Công ty thành viên :

DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH