Các biện pháp nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường hàng không

📌 Đăng ký trên Thailand Pass bắt đầu vào ngày 29/04/2022 (00.01 giờ theo giờ Thái Lan)

Từ ngày 01/05/2022, du khách nhập cảnh vào Thái Lan bằng đường hàng không sẽ phải thực hiện các biện pháp nhập cảnh mới, như sau:

1. Những người được tiêm chủng đầy đủ phải:

- Đăng ký trên Thailand Pass
- Đính kèm các giấy tờ cần thiết gồm hộ chiếu, giấy chứng nhận tiêm vaccine
- Đính kèm chứng từ bảo hiểm có mức bảo hiểm ít nhất 10.000 USD cho các bệnh viện tại Thái Lan (chỉ dành cho người nước ngoài )
(Xét nghiệm COVID-19, cả trước và sau khi đến Thái Lan đều không cần thiết nữa)

2. Những người chưa được tiêm chủng

🔸 (Lựa chọn 1 - Miễn cách ly) Du khách có kết quả xét nghiệm RT-PCR âm tính được ban hành trong vòng 72 giờ trước khi di chuyển phải:

- Đăng ký trên Thailand Pass
- Đính kèm các giấy tờ cần thiết bao gồm hộ chiếu, và kết quả xét nghiệm COVID-19 RT-PCR được cấp trong vòng 72 giờ trước khi đi du lịch (chỉ phải đính kèm trên Thailand Pass)
- Đính kèm chứng từ bảo hiểm có mức bảo hiểm ít nhất 10.000 USD cho các bệnh viện tại Thái Lan (chỉ dành cho người nước ngoài )
(Bất kỳ xét nghiệm COVID-19 nào sau khi đến Thái Lan là không bắt buộc)

XIN LƯU Ý: Những du khách đã được chấp thuận nhập cảnh vào Thái Lan theo kế hoạch AQ nhưng muốn nhập cảnh Thái Lan với miễn cách ly phải nộp đơn lại trên Thailand Pass.

🔸 (Lựa chọn 2 - Cách ly) Du khách không thể trải qua kết quả xét nghiệm RT-PCR trong vòng 72 giờ trước khi đi hoặc muốn cách ly phải:

- Đăng ký trên Thailand Pass
- Đính kèm các giấy tờ cần thiết bao gồm hộ chiếu, xác nhận khách sạn cách ly thay thế (AQ) trong 5 ngày (bao gồm 1 lần xét nghiệm RT-PCR)
- Đính kèm chứng từ bảo hiểm có mức bảo hiểm ít nhất 10.000 USD cho các bệnh viện tại Thái Lan (chỉ dành cho người nước ngoài )
- Thực hiện xét nghiệm RT-PCR vào ngày 4 - 5 tại Thái Lan trong thời gian cách ly 5 ngày bắt buộc tại khách sạn AQ

XIN LƯU Ý: Khách du lịch có Thailand Pass đã được cấp (chưa sử dụng) có thể đi lại với mã QR đã cấp và không cần đăng ký Thailand Pass mới.

Công ty thành viên :

DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH
DOI-TAC-HOA-BINH